אמנת שירות ללקוחות


  • אשכול פור יו , תתייחס ללקוחותיה בהגינות ובכבוד ותכבד את פרטיותם.
  • אשכול פור יו תפעל לעדכון לקוחותיה לגבי אופן קבלת שירות מהסוכנות, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל.
  • אשכול פור יו תיתן מענה מתאים לצרכי הלקוח, תוך שבעה ימי עסקים ממועד קבלת פניית הלקוח המבקש לתאם פגישה או לקיים שיחה.
  • אשכול פור יו תקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיה, תספק מענה ראשוני לכל פנייה, ותמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן, וכל זאת תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
  • אשכול פור יו תיתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת הלקוח לקבל ולהעביר אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.
  • אשכול פור יו תמסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, לרבות לקוח לשעבר , וכל זאת תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח.
  • אשכול פור יו תמסור ללקוח שפנה אליה בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ותביא לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך ישוב התביעה.בברכה,

חיים לוי, מנכ"ל
אשכול פור יו סוכנות לביטוח (2006) בע"מ

אנו זמינים לכל עניין: