ביטוח חיים


מהו ביטוח חיים ?

מטרתו של ביטוח החיים היא לספק הגנה כלכלית ליקרים לך מפני מקרים בהם אתה, כמפרנס הראשי, עלול להפגע ממחלה קשה, נכות או מוות. מצבים לא צפויים שכאלה פוגעים במשפחה, באורח חייה ובהכנסותיה ולכן על מנת לשמור על רמת החיים לה הורגלו בני המשפחה חשוב שיהיה ברשותך ביטוח חיים שתוכל לסמוך עליו בעת צרה. אנו, בסוכנות הביטוח אשכול פור יו, מתמחים בהתאמת ביטוח חיים לצורכי המשפחה שלך ולמצבכם הכלכלי- כך שבעת מצבי משבר יחסכו מכם קשיים כלכליים.

ביטוח ריסק למקרה מוות

במקרה של מוות קיימת אפשרות לפגיעה כלכלית משמעותית בקרובי משפחתו של הנפטר. מרכיב ביטוחי זה מבטיח שבמקרה כזה יקבלו קרוביך תשלום חד פעמי גבוה או קיצבה חודשית שיבטיחו את המשך איכות חייהם מבחינה כלכלית.

ביטוח אובדן כושר עבודה

מרכיב זה מבטיח לך כי במקרה של הפסקת עבודה כתוצאה ממחלה או תאונה, תקבל פיצוי חודשי על פי רמת ההכנסה שהיתה לך בטרם קרה האירוע בגינו נמנעת ממך היכולת לעבוד.

ביטוח נכות מתאונה

במקרה של נכות חלקית או מלאה, מבטיח לך מרכיב זה פיצוי בסכום חד פעמי גבוה שיאפשר לך ולבני משפחתך להתמודד עם ההוצאות הרבות הנלוות לטיפול בנכה וזאת תוך שמירה על רמת החיים לה הורגלתם טרום הנכות.

ביטוח לגילוי מחלות קשות

במקרה של התפרצות מחלה שכזאת, הוצאות הטיפול הרפואי הן רבות ובמקרים רבים עולות בהרבה מעבר למה שמכוסה על ידי ביטוח הבריאות הממלכתי. ביטוח זה מכסה את כל אותם מצבים שהוגדרו בפוליסה עצמה ומקנה לך תשלום חד פעמי שיאפשר לך ולבני משפחתך להתמקד בהחלמה בלי דאגות מימון.


ט.ל.ח כל האמור לעיל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה

אנו זמינים לכל עניין: