חסכונות פנסיוני


כשאדם כמוך מביט קדימה אל עבר שנות הפרישה שלו הוא מדמיין מן הסתם תקופה של רוגע ללא צורך בעבודה. אך האם לא עולה אצלך השאלה האם תצליח לשמור בתקופה זאת על רמת החיים לה הורגלת טרם פרישתך וזאת לאורך שנים רבות ?
על מנת שתוכל להבטיח את עתידך, אנו בסוכנות הביטוח אשכול פור יו מעמידים לרשותך את מגוון האפשרויות, כדי שנוכל להתאים לך באופן מדויק חיסכון פנסיוני על פי צרכיך האישיים: מצבך המשפחתי, הכנסותיך ותוכניותיך לעתיד וכל זאת מתוך מגוון המוצרים של חברות הביטוח המובילות ובמטרה ששנות הפרישה יעברו עליך ברוגע וללא טרדות כלכליות.


מהו חיסכון פנסיוני
חיסכון פנסיוני הוא הבסיס הכלכלי שלך לתקופת הפרישה לגימלאות ולכן הוא אחת ההשקעות החשובות ביותר שלך והוא שיבטיח לך שנים ארוכות של שקט כלכלי ועתיד בטוח.


קיימות 3 אפשרויות לחיסכון פנסיוני
1. חיסכון לפנסיה- חלק מחיסכון זה מורכב מכספי תגמולים ופיצויים.
2. ביטוח למקרה מוות או קיצבה לשארים.
3. ביטוח לאובדן כושר עבודה או קצבת נכות.


קיימות מספר דרכים של חיסכון פנסיוני אותם אנו מעמידים לרשותך
א. ביטוח מנהלים- חיסכון המיועד לקהל השכירים. העובד והמעביד מפרישים את חלקם לחיסכון לתקופת הפרישה, כאשר חלקו של הסכום מיועד לכיסוי אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים.

ב. קרן פנסיה- מיועדת לשכירים (ואז קיים חלק מעביד וחלק עובד) ולעצמאים ויש בה מרכיב של חיסכון ומרכיב ביטוחי. משולמת כקיצבה חודשית.
ג. קופת גמל- מיועדת הן לשכירים והן לעצמאים. זהו חסכון לפרישה לטווח ארוך. כספי העמיתים מושקעים באגרות ממשלתיות ובשוק ההון.

ניתן ומומלץ לקרוא בהרחבה על מוצרים אלו באתר משרד האוצר: לכניסה לאתר משרד האוצר לחץ כאן

 

ט.ל.ח כל האמור לעיל בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה

אנו זמינים לכל עניין: