תביעת צד ג'


מה לעשות במקרה של תביעה כנגד צד ג' ?

לפוליסת הביטוח שלכם שני צדדים: אתם (צד א') וחברת הביטוח (צד ב'). המונח צד ג' מתייחס לנהג הפוגע או לחברת הביטוח שלו – שאינם חלק מהפוליסה שלכם. אנחנו נגיש בשמכם תביעה כנגד אותו צד ג', במידה וברשותכם ביטוח רכב צד שלישי בלבד, או שיש לכם ביטוח מקיף - אך אינכם מעוניינים בהפעלתו (כדי לא לשלם השתתפות עצמית, למשל).

ישנם שני מסלולים בהם ניתן להגיש את התביעה –

כך זה עובד:

 

א. מסלול שאינו מוסך הסדר: (תביעה לצד ג' רגילה)

 1.  בשלב הראשון, כל עוד התביעה בטיפול, תידרשו לשאת בהוצאות השמאי והתיקון. זאת עד לקבלת ההחזר מצד שלישי.

      בתום תיקון הרכב יהיה עליכם להשאיר שני שקים למועד פירעון של 90 ימים

      שיק 1 – למוסך בגין תיקון הרכב

      שיק 2 – לשמאי בגין שכר טרחתו עבור עריכת הדו"ח

2.   היות ומדובר בתביעה כנגד גורם אחר, שעלול להתנגד לה בדרכים שונות אשר דורשות זמן טיפול (למשל: בירור משפטי) לא נוכל להבטיח לכם את מועד הפיצוי. עם זאת, היו       

      סמוכים ובטוחים כי נעשה כמיטב יכולתנו לגרום לכך שתקבלו את הפיצוי מצד שלישי בהקדם האפשרי.

3.   בכל מקרה, בכל שלב בתהליך ניתן לשקול הגשת תביעה משפטית כנגד הפוגע.

4.   שימו לב: אם ברשותכם ביטוח מקיף, תוכלו, בכל שלב, לבחור בהפעלת הפוליסה ובקבלת פיצוי מחברת הביטוח

      ובהמשך להגיש תביעת הפסדים (על סכום ההשתתפות העצמית, למשל).

 

ב. מסלול מוסך הסדר: (תביעה צ"ג מוסך הסדר)

1.   בשלב הראשון, עליכם להכניס את הרכב למוסך הסדר עפ"י רשימת מוסכי הסדר אשר ברשימה של חברת הביטוח.

2.   בנוסף, יש לזמן שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה

3.   במוסך הסדר תיהנו מהטבה של רכב חלופי מיום תחילת התיקון ועד גמר התיקון

4.   במידה וקיימת תביעה בגין ירידת ערך, אנו נפעל לתשלום בגין ירידת הערך מחברת הביטוח של צד ג'.

5.   בתום התיקון תקבלו את רכבכם ללא צורך בתשלום בגין עלות הטיפול ושכ"ט השמאי.

 

 

 

אנו זמינים לכל עניין: