פנסיית חובה לעצמאים


פנסיית חובה לעצמאיים

כמה? מי חייב? ממתי? איך? עושים סדר.


נתחיל בעובדה פשוטה- כיום כ-400 אלף איש מתפרנסים במדינתנו כעצמאיים. כלומר, אינך לבד. כמוך יש עוד רבים שבחרו להקים עסק ולנהל אותו בעצמם. גם בפניך עמדה הבחירה האם לעסוק כשכיר או לפתוח עסק עצמאי, שקלת בוודאי את הנתונים לכאן ולכאן, קבלת החלטה והקמת עסק משלך.

קרוב לוודאי שכיום עיקר עיסוקך הוא במינוף והצמחת העסק, בהגדלת מחזור הרווחים, בניהול הפיננסי של עצמך והבטחת הכנסה חודשית נאותה לך ולקרובים אליך. והעתיד? אה, עליו לא ממש חושבים, ההווה תובעני וקורץ והעתיד רחוק ובלתי ידוע... ובכלל, העסק הוא הפנסיה שלי, אני אוכל לעבוד עד גיל 100, אין מה לדאוג... המציאות היא שרובם של העצמאים בישראל אינם חוסכים עבור העתיד שלהם בעוד השכירים זכאים להפקדות קבועות לפנסיה עפ"י חוק. מצב זה הביא לחקיקת פנסיית חובה לעצמאים.

'פנסיית חובה לעצמאים?' אולי עוברת בך מחשבה, 'לא תודה, יש לי מספיק מחוייבויות גם בלי זה.' אז כן, זו חובה. חובה שנועדה לסייע לך ולכל אוכלוסיית העצמאים במדינת ישראל לדאוג לעתידם הכלכלי ולהבטיח שתוכלו להשאר עצמאיים גם בעת היציאה לפנסיה.

החל מ01/01/2017 מחויב כל עוסק עצמאי במדינת ישראל בהפקדה לחיסכון פנסיוני בגין כל הכנסה מחייבת.

אוקי, אז כמה צריך להפקיד?

עד הכנסה בגובה מחצית השכר הממוצע במשק יש להפקיד 4.45%. (הכנסה של 4,836 ₪.)

בעד הכנסה העולה על מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק יש להפקיד 12.55% (הכנסה שבין 4,836 ₪ ל9,673 ₪.)

מעבר לשכר הממוצע במשק אין חובה להפקיד לחיסכון הפנסיוני.

את התשלומים יש להפקיד עד לתום שנת המס שבגינה הם מופקדים.

מתוך סך ההפקדות שביצעת בשנת המס ייוחסו למרכיב חיסכון למצב אבטלה הנמוך מבין שני אלה:

  • 1/3 מהפקדות העצמאי לקופת גמל לקצבה במהלך שנת המס.
  • 12,230 ₪ לשנת מס.

בכספים אלו ניתן יהיה להשתמש במצב אבטלה.

קיימת אופציה של עצמאי שאינו מחוייב להפקיד?

אכן, החוק אינו מחייב הפקדה לחיסכון פנסיוני במקרים הבאים:

  1. עצמאי שטרם מלאו לו 21 שנה בתום שנת המס.
  2. עצמאי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת כמשמעותו בחוק גיל הפרישה (60) בתום שנת המס.
  3. עצמאי אשר בתום שנת המס טרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק עצמאי ברישומי מע"מ.
  4. עצמאי אשר מלאו לו 55 שנה ביום תחילתו של החוק. (01/01/2017)

 

ומה הרווח שלי מהדבר הזה? יש איזשהן הטבות? איך ממתיקים את הגלולה המרה?

הרווח הראשוני והעיקרי הוא כמובן להבטיח עבורך עתיד כלכלי יציב וידוע. מעבר לכך ישנן מספר הטבות נוספות:

הפחתת שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק ל- 2.87% ובתוספת מס בריאות בשיעור של 3.1%. (עם זאת, שיעור הביטוח הלאומי על חלק השכר העולה על 60% מהשכר הממוצע במשק הוגדל ל12.83% בתוספת מס בריאות של 5%.)

ובנוסף, מספר הטבות מס-

הפקדה של עד 7% מההכנסה החייבת תזכה אותך בניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס) על פי המס השולי של העצמאי.

הפקדה של עד 5.5% מההכנסה החייבת תזכה אותך בהחזר מס קבוע של 35% ללא קשר לגובה המס המשולם על ידך.

הפקדה נוספת מעבר להפקדות הנ"ל בשיעור של עד 4% מההכנסה החייבת תעניק לך ניכוי נוסף. (הקטנת ההכנסה החייבת במס בהתאם למס השולי של העצמאי.)

סך הטבות המס שיכול עצמאי לקבל היא על הטבות לפנסיה בשיעור של עד 16.5% מההכנסה החייבת.

מה קורה במצב אבטלה?

מצב אבטלה הוא מצב בו הפסיק העצמאי לעסוק במשלח ידו או סגר את עסקו, או מצב שבו הגיע העצמאי לגיל פרישה. במצב אבטלה לא ניתן שיהיו הכנסות מעסק או ממשלח יד. במצב זה תתאפשר משיכה של רכיב החיסכון למצב אבטלה שנצבר בקופה שלך, בתנאי שהפקדת קופת גמל לקצבה על פי חוק לפחות שנתיים מתוך 3 שנות המס שקודמות למשיכה, או אם הפקדת לקופת גמל לקצבה לפחות שנתיים מתוך ארבע השנים שקדמו למועד תחילת החוק (01/01/2017) ובהתאם לתנאים הקבועים בחוק אילו היה חל עליך במועד ההפקדה.

במידה ומשכת את כספי רכיב החיסכון למצב אבטלה יחול על המשיכה פטור ממס לפי הנמוך מבין:

  1. משיכת כספים בסכום חד פעמי שלא בדרך של היוון קצבה בהתאם לכללים שנקבעו לחוק הפיקוח על קופות הגמל.
  2. 12,230 כפול מספר שנות עבודתך שבהן הפקדת סכומים לחיסכון הפנסיוני בקופת גמל לקצבה בניכוי משיכות כספי פיצויים בפטור מאותה תקופה.

חשוב להדגיש כי משיכת כספי חיסכון למצב אבטלה בפטור ממס תלקח בחשבון בעתיד בעת שתחושב זכאותך לפטור מקצבה מזכה, כלומר, המשמעות היא הקטנת הזכאות לפטור ממס בגין משיכה בדרך של קצבה או היוון קצבה.

הבנתי שזו חובה, הבנתי כמה להפקיד, הבנתי למה, הפנמתי שכדאי וטוב, השאלה היחידה היא- איך לבחור את תכנית החיסכון הפנסיוני האולטימטיבית בעבורי?

כמובן, בשביל זה אנחנו פה. נשמח לספק את הנתונים, לייעץ, ולתת את מקסימום השירות. ניתן לפנות אלינו בטלפון 03-7518811 - בפקס- 03-7518802 או במייל e-mail: info@eshkol4u.co. il 

כמו כן, ניתן כמובן לשלוח פניה בראש עמוד זה ונשמח לעמוד לשירותכם. 

אנו זמינים לכל עניין: