ממשק מעסיקים


ממשק מעסיקים

 ביום 16 ביולי פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים. התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות התשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתקנות, החל מ02/2016 חויב כל מעסיק המונה למעלה מ100 עובדים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד ומאובטח. מבנה הקובץ פורסם ע"י משרד האוצר.

החל מ02/2017 מחייבות התקנות גם מעסיקים המונים בין 50 ל100 עובדים.

והחל מ 02/2018 יחויבו כלל המעסיקים במשק לדווח בהתאם לתקנות בקובץ האחיד והמאובטח.

על קובץ הדיווח לכלול:

 • פירוט הקופות הקיימות לכל עובד, כולל שמות הגופים המוסדיים בהם מנוהלות הקופות וכן פרטי הזיהוי של כל גוף מוסדי- שם ומספר ח.פ. (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.)
 • פרוט אחוזי ההפקדה לכל קופה.
 • פרוט סכומי ההפקדה לכל רכיב בקופה.
 • דיווח חודשי מסודר על כל אחד מהמקרים הבאים:

עזיבת עבודה, חל"ת/ חל"ד, שמירת הריון, שינוי במבנה ההפקדות לעובד וכד'.

חשוב לציין- דיווח שלילי אודות כספים שהועברו בעודף לא יועבר בקובץ הדיווח האחיד אלא בקובץ דיווח שלילי ונפרד.

מה אני כמעסיק צריך לעשות?

דבר ראשון- לפנות אלינו. לספר לנו קצת על העסק שלך, כמה עובדים אתה מעסיק, מה גובה המשכורות, ובאיזה תחום אתם עוסקים. לאחר מכן נרצה לשמוע עם איזו תכנת שכר אתה עובד ונוכל לתת לך הכוונה איך להפיק קובץ במבנה הדרוש. לאחר חתימת הסכם שירותי תפעול מולינו נוכל להתחיל לפרוע ולשדר עבורך את קבצי התשלומים באופן סדיר.  

ליצירת קשר תמונת רוחבאיך זה עובד?

 • לאחר הפקת קובץ אחיד בפורמט xml ע"י המעסיק וביצוע העברות בנקאיות תואמות לסכומים המופיעים בקובץ לגופים המוסדיים יועבר הקובץ לפרעון במערכות שלנו ולאחר מכן ישודר לחברות הביטוח. אנו מתחייבים לפרעון ושידור תוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת הקבצים התקינים.
 • תוך 3 שעות ממועד שידור הקבצים יתקבל היזון חוזר ראשוני מהגופים המוסדיים. היזון זה יעיד על קליטת הקבצים אצל הגוף המוסדי באופן תקין, או לחילופין יתריע על שגיאה בקליטת הקובץ, מה שיאפשר לנו לטפל בתקלות במידה ותהיינה במהירות המקסימלית.
 • תוך שלושה ימי עסקים ממועד השידור התקין יתקבל היזון חוזר מסכם. היזון זה יכלול התייחסות לכל אחד מרכיבי הקופה ויפרט את השגיאות המונעות מכספים להיקלט ולהירשם לזכות העובדים במידה ותהיינה.
 • בהמשך יתקבלו היזונים חוזרים חודשיים ושנתיים שיסכמו את הדיווחים באופן מרוכז.
 • ההיזונים החוזרים יועברו על ידינו למעסיקים בצרוף הנחיות לתיקון השגיאות עמ"נ למנוע הישנותן. 


למה כדאי שאנחנו נעשה את  זה?

 •  עוד טרם הכנס התקנות לתוקף נערכנו בסוכנות לקראת ביצוען באופן הטוב ביותר שניתן, והטמעת מערך העבודה החדש על כל חלקיו. ההיערכות כללה הדרכות ולמידה אינטנסיבית וכמו כן הכשרת הצוות לפעילות הנדרשת. התמקצענו בבניית תשתית נכונה שתאפשר ביצוע גביה תקין ויעיל, ותמנע תקלות.
 •  לאורך השנה האחרונה, מאז כניסת התקנות לתוקף צברנו ניסיון רב בביצוען בפועל. החל בקליטת ושידור הקבצים לגופים המוסדיים, קבלת היזונים חוזרים וטיפול בשגויים ועד לקליטה מלאה והנפקת דוחות למעסיקים.
 •  אנו מטפלים בכל כשל שמתגלה מול המערכות השונות ובכך נחסוך מכם את הצורך להתייגע בפניה לגופים השונים וריכוז מערך הגביה. וכמובן, מדובר בחיסכון של זמן יקר...
 •  משמעות התקנות החדשות היא העברת האחריות על התשלומים הפנסיוניים וקליטתם אל  המעסיקים, מה שיוצר מחויבויות חוקיות והערכות נרחבת מצדכם. עמ"נ לאפשר לכם לעמוד במחויבויות אלו במאת האחוזים אנו מציעים לכם טיפול מלא ושוטף בכל מערך הגביה. כל שעליכם לעשות הוא להעביר אלינו מידי חודש קובץ דיווח אחיד ואסמכתאות להעברות הבנקאיות. מכאן והלאה- האחריות היא שלנו ואתם יכולים להיות רגועים. 

חוזר מבנה אחיד של משרד האוצר